Мрія як особливий вид уяви.

Самостійна робота студентів.

1. Заповнити психологічний словник.

2. Опрацювання схеми-опори до теми та літературу.

3. Охарактеризувати фактори, що сприяють розвитку творчої уяви.

4. Скласти пам’ятку «Розвиток уяви у молодших школярів»

Література до теми:

1. Крутецький В. А. Гл. 12

2. Костюк Г.С. С. 221-250.

3. Психологічний словник.

4. Мельник О.М. Методичний посібник (схеми-опори). Загальна психологія. – Запоріжжя, 2004. С. 51-52.

5. Збірник задач з психології. // За ред. Мерліна. Завдання № 223, 225.

Уява

Уява – це психічний процес створення людиною нових образів на основі її попереднього досвіду.

Функції уяви– перетворення образів


Моделювання кінцевих результатів діяльності Створення програми поведінки Створення образів

Уява пов’язана з:

Особливості уяви:

  1. уява тісно пов’язана із мисленням, тому що образ і думка завжди виступають в єдності.
  2. уява сприяє передбаченню майбутнього й немов би пожвавлює минуле.
  3. уява починає діяти на тому етапі пізнання, коли ситуація невизначена, багато невідомого.
  4. саме за допомогою уяви людина знаходить вихід з складних ситуацій при відсутності необхідної повноти знань, які необхідні для мислення.
  5. уява виникла на основі трудової діяльності людини й розвивається на її основі. У багатьох професіях необхідно мати активну уяву, як відтворюючу, так й творчу уяву.

Значення уяви в житті людини, в професійній майстерності педагога.

1. Передбачення результатів діяльності.

2. Моделювання поведінки, діяльності.

3. Створення образів предметів за словесним описом, графічним, музичним зображенням.

4. Управління психофізіологічним станом організму (в основі аутотренінгу).

Фізіологічні основи уваги

Складна аналітико-синтетична діяльність мозку, в процесі якої проходить утворення нових систем тимчасових нервових зв’язків на основі раніше сформованих.

Умова виникнення Процес Прийоми Результат Форми реалізації
Практична діяльність Невизна-ченість проблемної ситуації Уява Аглютинація
емоції і відчуття
Продукти уяви

Певним чином організована система образів
Типізація
Гіперболізація
Схематизація
Підкреслення
Доповнення

Види уяви


Мимовільна довільна Відтворююча творча Активна пасивна Художня технічна наукова Мрія

Залежно від участі волі:

мимовільна,

довільна:відтворююча,

творча – особлива форма творчої уяви – мрія.

За ступенем активності:активна, пасивна.

За змістом діяльності:наукова, технічна, художня, педагогічна.

Відтворююча уява – це уявлення людиною будь-чого наочного для неї, до того ж уявлення спирається на словесне описання чи умовне зображення цього нового (креслення, схему, нотний запис)

Творча уява – створення нових образів без опори на готовий опис або зображення їх.

Мрія як особливий вид уяви.

Мрія– це уява, спрямована в майбутнє, в перспективу життя і діяльності людини.Мрії можуть бути реальні і нереальні.


3686195083042368.html
3686251799054721.html
    PR.RU™