Травматология

*4*45*1

#1975

*!ИЫҚТЫҢ БҰЛШЫКЕТ СІҢІРІ «АЙНАЛМАЛЫ МАНЖЕТ» ТҮЗЕДІ

*клювотәрізді-иық

*сүйекүсті

*сүйекасты

*жауырынасты

*үлкен дөңгелек

*кіші дөңгелек

*дельтатәрізді

*екібасты

#1976

*!ГЮТЕР ҮШБҰРЫШЫ ҚАНДАЙ НҮКТЕЛЕРДІ ҚОСҚАНДА ҚҰРАЛАДЫ

*шынтақ өсіндісі

*иықтың ішкі айдаршығы

*иықтың сыртқы айдаршығы

*шынтақ сүйектің тәжді өсіндісі

*кәрі жілік басы

*кәрі жілік төмпешік

*иық сүйегі басының блогы

#1977

*!МОНТЕДЖИ СЫНЫҒЫ СИПАТТАЛАДЫ

*кәрі сүйек сынығы

*шынтақ сүйек сынығы

*кәрі жілік басының шығуы

*білек сүйектерінің сынуы

*шынтақ басының шығуы

*иық сүйегінің сынығы

#1978

*!ГАЛЕАЦЦИ СЫНЫҒЫ СИПАТТАЛАДЫ

*кәрі сүйек сынығы

*шынтақ сүйек сынығы

*кәрі жілік басының шығуы

*шынтақ басының шығуы

*иық сүйегінің сынығы

#1979

*!АЛАҚАННЫҢ БІРІНШІ ҚАТАР СҮЙЕКТЕРІНІҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕДІ

*ладья тәрізді

*жарты ай тәрізді

*трапеция тәрізді

*ілмек тәрізді

*сүйек – трапеция

#1980

*!АЛАҚАННЫҢ ЕКІНШІ ҚАТАР СҮЙЕКТЕРІНІҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕДІ

*ладья тәрізді

*жарты ай тәрізді

*трапеция тәрізді

*ілмек тәрізді

*сүйек – трапеция

#1981

*!ҚОЛ СҮЙЕКТЕРІҚАЛЫПТЫ ЖАҒДАЙДА МЫНАДАЙ НҮКТЕЛЕРДЕН ӨТЕДІ

*жауырынның акромиалды өсіндісі

*иық басы

*қар сүйек басы

*шынтақ сүйек басы

*қар сүйектің біз тәрізді өсіндісі

*жауырынның біз тәрізді өсіндісі

*шынтақ өсіндісі

#1982

*!АЯҚ СҮЙЕКТЕРІ ҚАЛЫПТЫ ЖАҒДАЙДА МЫНАДАЙ НҮКТЕЛЕРДЕН ӨТЕДІ

*мықын сүйектің алдыңғы – төменгі бөлігі

*тізе тобығының сыртқы қыры

*сыртқы табан*ішкі табан

*мықын сүйектің алдыңғы – жоғарғы бөлігі

*тізе тобығының ішкі қыры

*табанның 1 және 2 саусақтарының арасы

#1983

*!ҚОЛДЫҢ СУММАРЛЫ ҰЗЫНДЫҒЫ СҮЙЕКТІҢ КЕЛЕСІ НҮКТЕЛЕРІМЕН ӨЛШЕНЕДІ

*жауырыннның акромиалды өсіндісі

*алақанның 3 –саусағының тырнақтық фалангасы

*шынтақ сүйек басы

*қар сүйектің біз тәрізді өсіндісі

*жауырынның біз тәрізді өсіндісі

*шынтақ өсіндісі

#1984

*!АЯҚТЫҢ СУММАРЛЫ ҰЗЫНДЫҒЫ СҮЙЕКТІҢ КЕЛЕСІ НҮКТЕЛЕРІМЕН ӨЛШЕНЕДІ

*мықын сүйектің алдыңғы – жоғарғы бөлігі

*балтырдың төменгі үштен бір бөлігі

*табанның 1 және 2 саусақтарының аралығы

*балтырдың ішкі табаны

#1985

*!ГЮТЕР НҮКТЕСІ СҮЙЕКТЕГІ КЕЛЕСІ НҮКТЕЛЕРДІҢ ҚОСЫЛУЫНАН ҚҰРАЛАДЫ

*иық сүйектің басы

*алақанның 1 және 2 саусақтарының аралығы

*жауырын акромионы

*иықтың ішкі айдаршықты өсіндісі

*шынтақ өсіндісі

*иықтың сыртқы айдаршықты өсіндісі

*қар сүйектің өсіндісі

#1986

*!РОЗЕР-НЕЛАТОН ЛИНИЯСЫ КЕЛЕСІ НҮКТЕЛЕРДІҢ ҚОСЫЛУЫНАН ҚҰРАЛАДЫ

*иықтың ішкі айдаршығы

*иықтың сыртқы айдаршығы

*шынтақ өсіндісі

*шоңданай бүгірі

*үлкен вертел нүктесі

*иық басы

#1987

*!ТІС ТӘРІЗДІ ӨСІНДІНІҢ СЫНЫҒЫ ҚАНДАЙ РЕНГОНОГРАММАДА БАЙҚАЛАДЫ

*бүйір

*тура

*ашық ауыз арқылы

*аксиалды

*жабық ауыз арқылы*екі стандартты

#1988

*!ТІЗЕ БУЫНЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНДА «БАҚЫТСЫЗ» ҮШТІККЕ КІРЕТІН ЗАҚЫМДАНУЛАР

*сыртқы менисктің

*артқы кресттәрізді байламның

*ішкі бүйір байламның

*ішкі менисктің

*алдыңғы кресттәрізді байламның

*сыртқы бүйір байламның

*тізе тобығының меншікті байламының

*сақиналық байламның

#1989

*!ІШКІ МЕНИКС ЗАҚЫМДАНУЫНЫҢ ТИПТІК МЕХАНИЗМІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ

*тізе буынының тікелей соққысы

*тізе буынының форсирленген жазу қимылы кезінде

* тізе буынының форсирленген бүгу қимылы кезінде

*тізе буынының ішке ротациясы

*тізе буынының сыртқа ротациясы

*түрікше қалыптағы отырыстан тұрғанда

#1990

*!АЛДЫҢҒЫ КРЕСТТӘРІЗДІ БАЙЛАМНЫҢ БЕКУ НҮКТЕЛЕРІ

*айдаршықаралық томпенің бүйір бұдырмағы

*сан сүйектің алдыңғы айдаршығы

*айдаршықаралық төмпенің алдыңғы бұдырмағы

*айдаршықаралық төмпенің артқы бұдырмағы

*тізе буынының менискі

#1991

*!ТІЗЕ БУЫНЫНЫҢ СЫРТҚЫ БҮЙІР БАЙЛАМНЫҢ БЕКУ НҮКТЕСІ

*асықты сүйектің сыртқы айдаршығы

*асықты сүйектің бұдырмағы

*сан сүйегінің сыртқы айдаршығы

*шыбықты сүйектің басы

*сан сүйегінің ішкі айдаршығы

*ішкі мениск

#1992

*!ИЫҚ СҮЙЕКТІҢ ДИСТАЛЬДЫ БӨЛІГІНІҢ СЫНЫҒЫНА ЖАТАТЫН ЗАҚЫМДАНУЛАР

*үлкен төмпешіктің

*кіші төмпешіктің

*анатомиялық мойынның

*латеральді айдаршықтың

*медиальді айдаршықтың

*хирургиялық мойынның

#1993

*!ИЫҚ СҮЙЕГІНІҢ БУЫНІШІЛІК СЫНЫҚТАРЫНА ЖАТАДЫ

*үлкен төмпешіктің

*кіші төмпешіктің

*төмпешік арқылы сынуы

*йық сүегінің басының

*анатомиялық мойынның

*хирургиялық мойынның

#1994

*!ИЫҚ СҮЙЕГІНІҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ МОЙЫНЫНЫҢ СЫНЫҒЫН БӨЛЕДІ

*ротациондық

*бүгулык

*оралмалы

*абдукциялық

*жазулық

*аддукциялық

#1995

*!САН БУЫНЫНЫҢ ШЫҒУЫН САЛУ ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕР

*Кохер

*Соколовский

*Джанелидзе

*Эдельштейн

*Мот

*Гиппократ

#1996

*!БҰҒАНАНЫҢ АКРОМАЛЬДЫ ШЕТІНІҢ ШЫҒУЫНЫҢ НЕГІЗГІ СИМПТОМДАРЫ

*«перне» симптомы

*жергілікті ауру сезімі

*«үшбұрышты жастық» симптомы

*бастың қозғалысының шектелуі

*акромиальді шетінің зақымданған жақта шығып тұруы

* акромиальді шетінің зақымданған жақта түсіп тұруы

#1997

*!БҰҒАНАНЫҢ СЫНУЫНДА ОПЕРАТИВТІ ЕМГЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ КӨРСЕТКІШТЕР

*сынған бөліктердің қайта қалпына келтіргеннен кейін бекімеуі

*сынықтың өткір ұшымен терінің тесілу қаупі

* консервативті емнің тиімсіздігі

*қантамыр-нерв шоқырының зақымдануы

*ығысусыз жабық сынық

*жүйке өрімінің қысылуы

*сүйекқаптық интерпозиция

*ашық сынық

#1998

*!БҰҒАНА СЫНЫҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ГИПСТІ ТАҢҒЫШТАР

*Торакобрахиальді

*Воронкевич И.А.

*Каплан А.В.

*Турнер Г.И.

*Вайнштейн В.Г.

*U-тәрізді

*Кокситтті

*Дезо

#1999

*!ЖАУЫРЫННЫҢ БУЫНІШІЛІК СЫНУЫНА ЖАТАДЫ

*хирургиялық мойынның

*анатомиялық мойынның

*құстұмсықтәрізді қсіндінің

*денесінің көлденең сынуы

*денесінің тік сынуы

*акромионның

#2000

*!ПНЕВМАТОРАКСТЫҢ МЫНАДАЙ ТҮРЛЕРІН АЖЫРАТАДЫ

*тұрақтанған

*инфицирленбеген

*инфицирленген

*кернелген

*үдемелі

*клапанды

#2001

*!КЕУДЕ ҚУЫСЫНЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫ КЕЗІНДЕ ПЛЕВРАЛЬДІ ҚУЫСҚА ЖАЛҒАСЫП ЖАТҚАН КЕТУДІ АНЫҚТАУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕТІН ӘДІСТЕР

*кеуде қуысының трентгенографиясы

*плевра қуысынан алынған қанның талдауы

*Рувилу-Грегуар сынамасы

*кеуде қуысының УДЗ

*кеуде қуысының КТ

*торокоцентез

#2002

*!САН СҮЙЕГІНІҢ ПРОКСИМАЛЬДІ БӨЛІГІНІҢ ЛАТЕРАЛЬДІ СЫНЫҚТАРЫНА ЖАТАДЫ

*Трансцервикальді

*Субкапитальді

*ұршықаралық

*Капитальді

*Базальді

*Ұршық арқылы

#2003

*!МОЙЫН-ДИАФИЗАРЛЫҚ БҰРЫШҚА БАЙЛАНЫСТЫ СЫНЫҚТАРДЫ БЫЛАЙ ЖІКТЕЙДІ

*Ұршық арқылы

*Ұршық аралық

*Енбеген

*Енген

*Вальгусты

*Варусты

#2004

*!БҰҒАНАНЫҢ ДИСТАЛЬДІ БӨЛІГІНІҢ ШЫҒУЫН ЖІКТЕЙДІ

*алдыңғы төстік

*төменгі төстік

*ретростернальді

*акромион үстілік

*акромион астылық

*құстұмсық тәрізді

#2005

*!БҰҒАНА СЫНЫҒЫНДА ОПЕРАТИВТІ ЕМДЕУДІҢ АБСОЛЮТТІ КӨРСЕТКІШІ

*сынған бөліктердің қалпына келтіргеннен кейін бекімеуі

*қиғаш жабық сынық

*сынған сүйектің өткір ұшымен терінің тесілу қаупі

*консервативті емнің тиімсіздігі

*қантамыр-нерв шоғырының зақымдануы

*ығысусыз жабық сынық

*сүйекқапүстілік интерпозиция

*жабық көлденең сынық

#2006

*!ЖАУЫРЫННЫҢ БУЫН ІШІЛІК СЫНУЫНА ЖАТАДЫ

*хирургиялық мойынның

*анатомиялық мойынның

*құстұмсық тәрізді қсіндінің

*денесінің көлденең сынуы

*денесінің тік сынуы

*акромионның

#2007

*!БІЛЕК СҮЙЕКТЕРІНІҢ ШЫҒУЫМЕН ҚОСАРЛАНАТЫН СЫНЫҚТАР

*Монтеджи

*Галеацци

*Дюпюитрен

*Коллис

*Смит

*Роланд

#2008

*!КОЛЛИС СЫНЫҒЫ КЕЗІНДЕ ДИСТАЛЬДІ СЫНЫҚ ҰШЫ ҚАЙ ЖАҚҚА ЫҒЫСАДЫ

*шынтақ жілікке

*сыртқа

*алақанға

*кәрі жілікке

*алақан-кәрі жілікке

*сыртқы-шынтақтық

#2009

*!КОЛЛИС СЫНЫҒЫ КЕЗІНДЕ ПРОКСИМАЛЬДІ СЫНЫҚ ҰШЫ ҚАЙ ЖАҚҚА ЫҒЫСАДЫ

*шынтақ жілікке

*сыртқа

*алақанға

*кәрі жілікке

*алақан-кәрі жілікке

*сыртқы-шынтақтық

#2010

*!ГИПСТІ ТАҢҒЫШ САЛУ КЕЗІНДЕ САҚТАЛАТЫН ЕРЕЖЕЛЕР

*гипсті алақанмен ұстап тұру

*гипсті саусақпен ұстап тұру

*гипсті бинттің төменгі шеті алдыңғы бинттің жоғарғы жиегінің үстіне түсуі керек

*аяқ-қолды функциональді тиімді етіп бекіту керек

*гипстік таңғыш бос болуы керек ісінудің алдын алу үшін

*аяқ-қолды толық жазу қалпында бекіту керек

#2011

*!КОЛЛИС СЫНЫҒЫ КЕЗІНДЕ РЕПОЗИЦИЯ ЖАСАУ БАРЫСЫНДА ГИПС САЛҒАНҒА ДЕЙІН БІЛЕЗІК ҚАНДАЙ ҚАЛЫПТА БОЛУЫ КЕРЕК

*сыртқа бүгілген

*алақанға бгілген

*ульнарлы әкету қалпында

*кәрі жіліктік әкету қалпында

*пронация менсупинация аралығында

*пронация

#2012

*!ИЫҚ СҮЙЕКТІҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ МОЙНЫНЫҢ СЫНУЫНДА РЕНТГЕНОГРАММА ҚАНДАЙ БАҒЫТТА ЖАСАЛАДЫ

*тік

*бүйір

*аксиальді

*қиғаш

*жартылай қиғаш

*йық ротациясымен

#2013

*!ОРНАЛАСУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ СЫНЫҚТАРДЫ ЖІКТЕЙДІ

*ашық

*эпифизарлы

*жабық

*метафизарлы

*диафизарлы

*қиғаш

*тік

*көлденең

#2014

*!КӘРІ ЖІЛІКТІҢ БАСЫНЫҢ РЕЗЕКЦИЯСЫН ҚАЙ КЕЗДЕ ЖАСАЙДЫ

*жаңа Монтедж сынуында

*кәрі жілік мойнының ығысулы сынуында

*кәрі жілік басының ескірген оқшауланған шығуында

*кәрі жілік басының жаңа оқшауланған шығуында

*кәрі жілік басының ұсақталған сынуында

*кәрі жілік басының ығысусыз қырлық сынығы

#2015

*!ИЫҚ СҮЙЕКТІҢ ТӨМЕНГІ ҮШТЕН БІРІНІҢ СЫНУЫНДА ЗАҚЫМДАНУЫ МҮМКІН

*шынтақ нерві

*аралық нерв

*алақан нерві

*тері нерві

*кәрі жілік нерві

*йық нерві

#2016

*!ТІЗЕ БУЫНЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНДА «БАҚЫТСЫЗ» ҮШТІККЕ КІРЕТІН ЗАҚЫМДАНУЛАР

*сыртқы менисктің

*артқы кресттәрізді байламның

*ішкі бүйір байламның

*ішкі менисктің

*сыртқы бүйір байламның

*алдыңғы кресттәрізді байламның

*тізе тобығының меншікті байламының

*сақиналық байламның

#2017

*!ЛУЧ СЫНЫҒЫНЫҢ ТИПТІК ОРНАЛАСУЫНДАҒЫ ДЕФОРМАЦИЯ

*сүңгіктәрізді

*айыр тәрізді

*тостаған тәрізді

*таяқ тәрізді

*бұрыштәрізді тартылу

*бұрыштәрізді томпаю

#2018

*!БІЛЕК СҮЙЕКТІҢ ҚАНДАЙ СЫНУЫНДА ҚОЛМЕН ЖАБЫҚ РЕПОЗИЦИЯ ЖАСАУҒА БОЛАДЫ

*көлденең

*«жасыл шыбық» типті

*бөлшектелген

*қиғаш-көлденең

*винттәрізді

*ығысусыз

#2019

*!КӘРІ ЖӘНЕ ШЫНТАҚ СҮЙЕКТЕР ДИСТАЛЬДІ БӨЛІМДЕРМЕН ҚАНДАЙ СҮЙЕКТЕРМЕН ҚОСЫЛАДЫ

*қайықтәрізді

*жарты ай тәрізді

*үшбұршты

*бұршақ тәрізді

*трапеция

*трапеция тәрізді

*бастық

*ілмектәрізді

#2020

*!ОРТАН ЖІЛІКТІҢ ПРОКСИМАЛЬДІ БӨЛІГІНІҢ СЫНЫҒЫ МЕН ШЫҒУЫ КЕЛЕСІ СЫЗЫҚТАРМЕН АНЫҚТАЛАДЫ?

*Розер-Непатон

*Шемакер

*Марис

*Гютер

*Белер

*Джанелизде

#2021

*!КРЕСТ ТӘРІЗДІ БАЙЛАМНЫҢ ЗАҚЫМДАНҒАНЫН АНЫҚТАЙТЫН СИМПТОМ?

*Чаклина

*алдыңғы жылжымалы жәшік

*артқы жылжымалы жәшік

*Штейман-Бухард

*Перельман

*Турнер

#2022

*!АЯҚ СЫНУЫНЫҢ АБСОЛЮТТІ КӨРСЕТКІШІ?

*ауру сезімі

*функцияның бұзылуы

*сүйек крепитациясы

*патологиялық қозғалыс

*ісіну

*гематома

#2023

*!АЯҚ СЫНУЫНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ КӨРСЕТКІШІ?

*сүйек крепитациясы

*патологиялық қозғалыс

*айқын деформация

*ауру сезімі

*функцияның бұзылуы

*ісіну

#2024

*!ТІЗЕ ТОБЫҒЫ СЫНЫҒЫНА ТӘН СИМПТОМДАР?

*гемартроз

*тізе тобық жарықшақтарының арасындағы шұңқыры

*тобықтың «еркін жүзу» симптомы

*балтырдың сыртқа девиациясы

*Чаклиннің «шерту» симптомы

*буынның «оқшаулау»симптомы

#2025

*!ДЮПЮТРЕННІҢ ТОЛЫҚ СЫНЫҒЫНДА ЖИІ ЗАҚЫМДАЛАДЫ?

*дистальді жілік аралық синдесмоздың жыртылуы

*ішкі тобықтың сынуы

*сыртқы тобықтың сынуы

*табанның ішкі қарай жартылай таюы

*табанның сыртқа қарай жартылай таюы

*проксимальді жілік аралық синдесмоздың жыртылуы

*асық жілігі шыбығының жоғары 1/3 сынуы

*асықты жілігінің алдыңғы жиегінің сынуы

*асықты жілігінің артқы жиегінің сынуы

*асықты жіліктің дистальді метаэпифизінің сынуы


3686409209447967.html
3686434877173283.html
    PR.RU™