Алгоритм рішення типових задач по темі. Задача 1. Маємо наступні дані по регіону:

Задача 1. Маємо наступні дані по регіону:

Чисельність постійного населення:

- на початок року – 420 тис. осіб;

- на кінець року – 470 тис. осіб.

Впродовж року в районі:

- народилось – 8,9 тис. осіб;

- померло – 4,3 тис. осіб.

Частка жінок у віці 15-49 років в загальній кількості населення – 27,64%.

Визначимо:

1. Середньорічну чисельність всього населення

тис. осіб;

- жінок у віці 15 -49 років

тис. осіб.

2. Коефіцієнти:

- народження загальний:

‰;

- народження спеціальний (фертильності):

‰;

- смертності:

‰;

- природного приросту:

або ‰.

Задача 2. Обчисліть перспективну чисельність населення міста на 01.01.2019 р., якщо чисельність населення на 01.01.2009 р. склала 458 тис. осіб, коефіцієнт народження склав 10,1 ‰; смертності – 8,0 ‰; міграції – 3,0 ‰.

Для вирішення задачі застосуємо формулу:

,

де n = 10 років;

So = 458 тис. осіб;

‰.

Підставимо дані в формулу:

Зробіть обчислення самостійно.


3690291903435783.html
3690332944680908.html
    PR.RU™